قنادی عسل

تزیینی


ساعات سفارش


قبول سفارشات برای ارسال در همان روز: تا ساعت ۱۲:۰۰
ساعات تحویل: ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
هزینه ارسال: ۱۰،۰۰۰ تومان
حداقل سفارش: ۲۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات


کارت تبریک جهت تگ و چسباندن بر روی بسته بندی انواع کیک، شیرینی و یا شکلات با توجه به درخواست مشتری جهت مناسبتهای خاص

 

نمونه :