قنادی عسل

مراسم ویژه


 • کیک دونفره زرد

  ویژه مراسم دونفره در بسته بندی ویژه
  بسته ۱ تایی
  ۳۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • کیک دونفره قرمز

  ویژه مراسم دونفره در بسته بندی ویژه
  بسته ۱ تایی
  ۳۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • کیک هندوانه گرد- C100

  کیک ویژه شب یلدا مناسب 12 نفر
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۱۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • کیک هندوانه بیضی -C101

  کیک ویژه شب یلدا مناسب 12 نفر
  وزن: ۲.۵ کیلوگرم
  ۱۴۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C250

  کیک تولد طرح سبیل
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۹۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C213

  کیک با طرح گوسفند
  وزن: ۳.۵ کیلوگرم
  ۱۷۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد

نرمال


شکلاتی


 • مینی کیک شکلاتی -C111

  کیک شکلاتی مناسب 6 الی 8 نفر
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • مینی کیک شکلاتی - C110

  کیک شکلاتی مناسب6 الی 8 نفر
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • کیک شکلاتی - C114

  کیک شکلاتی مناسب 6 الی 8 نفر
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • کیک شکلاتی - C112

  کیک شکلاتی مناسب 12 نفر
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۱۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • کیک شکلاتی - C113

  کیک شکلاتی مناسب 12 نفر
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۱۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C291

  کیک تولد
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۷۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C205

  مینی کیک شکلاتی
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۷۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C298

  کیک تولد
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۷۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C307

  کیک تولد شکلاتی با تزیین پودر کاکاو و میوه روز
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۷۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C291

  کیک تولد
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۷۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C228

  کیک تولد با رویه شکلاتی
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۷۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C298

  کیک تولد
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۷۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C311

  کیک تولد با تزیین میوه روز
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C246

  کیک تولد
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C264

  کیک تولد باتزیین گل شکلاتی
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C241

  کیک تولد با تزیین گل شکلاتی
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C259

  کیک تولد با رویه شکلاتی
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C245

  کیک تولد
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C305

  کیک تولد بارویه ژله شکلات و تزیین میوه روز
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C211

  کیک تولد با تزیین شکلات
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C295

  کیک تولد
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۹۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C295

  کیک تولد
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۹۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C276

  کیک تولد با رویه ژله شکلاتی
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۱۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C271

  کیک تولد با تزیین ژله شکلات
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۱۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C275

  کیک تولد با رویه شکلاتی
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۱۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C274

  کیک تولد شکلاتی با تزیین و کم خامه
  وزن: ۲.۵ کیلوگرم
  ۱۴۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد

رویه ژله رنگی


موس کیک


 • موس کیک شکلاتی

  کیک تولد مناسب 8 نفر
  بسته ۸ تایی
  فقط: | شنبه ها | یکشنبه ها | دوشنبه ها | سه شنبه ها | پنجشنبه ها
  افزودن به سبد

طرح دار کارتونی


مخملی


 • C255

  کیک تولد مخملی سفید
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • کیک C181

  مینی کیک رویه مخملی شکلاتی مناسب 12 نفر - با میوه رویه فصل
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۹۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C196

  کیک مخملی
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۰۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C200

  کیک تولد مخملی سفید
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۰۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • کیک C180

  کیک رویه مخملی شکلاتی مناسب 12 نفر - با میوه رویه فصل
  وزن: ۲.۵ کیلوگرم
  ۱۱۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد

خامه و فوندانت


 • C293

  کیک تولد با تزیین قلب شکلاتی و گلهای فوندانت
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C293

  کیک تولد با تزیین قلب شکلاتی و گلهای فوندانت
  وزن: ۱.۵ کیلوگرم
  ۸۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C195

  کیک تولد با پروانه های فوندانت
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۹۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C261

  کیک تولد با رویه شکلاتی و تزیین فوندانت
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۱۰۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C188

  کیک تولد با تزیین قلب فوندانت
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۰۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C292

  کیک تولد رویه شکلاتی با تزیین گلهای فوندانت
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۱۰۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C251

  کیک تولد با تزیین فوندانت
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۱۰۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C292

  کیک تولد رویه شکلاتی با تزیین گلهای فوندانت
  وزن: ۱.۸ کیلوگرم
  ۱۰۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • C269

  کیک تولد
  وزن: ۲ کیلوگرم
  ۱۲۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد

ساعات سفارش


قبول سفارشات برای ارسال در همان روز: تا ساعت ۱۲:۰۰
ساعات تحویل: ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
هزینه ارسال: ۱۰،۰۰۰ تومان
حداقل سفارش: ۲۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات


بعد از دریافت سفارش، محصول انتخابی تا ساعت 4 بعد از ظهر آماده شده و در بین ساعات اعلام شده به مشتری تحویل داده میشود.

محصولات متنوع تر به مرور اضافه خواهند شد.