قنادی عسل

نرمال


 • 10 %
  تخفیف

  فوندانت طرح رنگین کمان

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۷ کیلوگرم
  ۴۰۵،۰۰۰ تومان ۴۵۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  طرح پیراهن با پاپیون

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۳ کیلوگرم
  ۱۷۵،۵۰۰ تومان ۱۹۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  فوندانت رویه آدم برفی

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۳ کیلوگرم
  ۲۰۷،۰۰۰ تومان ۲۳۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  طرح قلب و لیدی فوندانت

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۳,۵ کیلوگرم
  ۲۴۳،۰۰۰ تومان ۲۷۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  فوندانت قلب قرمز

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۳,۵ کیلوگرم
  ۲۴۳،۰۰۰ تومان ۲۷۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  فوندانت فیس مینیون برجسته

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۲,۵ کیلوگرم
  ۱۷۱،۰۰۰ تومان ۱۹۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  پارچه رومیزی

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۲,۵ کیلوگرم
  ۱۷۱،۰۰۰ تومان ۱۹۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  فوندانت فیس مینیون دوچشم

  سفارشی مشتریان
  بسته ۲,۵ تایی
  ۱۷۱،۰۰۰ تومان ۱۹۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  فوندانت آدم برفی

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۳ کیلوگرم
  ۲۰۲،۵۰۰ تومان ۲۲۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  میکروفون

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۴ کیلوگرم
  ۲۳۴،۰۰۰ تومان ۲۶۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  قلب فوندانت قرمز

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۳,۵ کیلوگرم
  ۲۳۸،۵۰۰ تومان ۲۶۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  فوندانت قدم نو رسیده

  سفارشی مشتریان
  بسته ۴,۵ تایی
  ۲۷۰،۰۰۰ تومان ۲۹۹،۹۹۶ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  فوندانت مینیون برجسته

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۴,۵ کیلوگرم
  ۳۱۵،۰۰۰ تومان ۳۵۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  شکلات مخملی حرف M

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۵ کیلوگرم
  ۳۴۲،۰۰۰ تومان ۳۸۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  دستکش بوکس فوندانت

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۵ کیلوگرم
  ۳۴۲،۰۰۰ تومان ۳۸۰،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • 10 %
  تخفیف

  فوندانت طرح دختر توت فرنگی

  سفارشی مشتریان
  وزن: ۷ کیلوگرم
  ۴۰۹،۵۰۰ تومان ۴۵۵،۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد

ساعات سفارش


قبول سفارشات برای ارسال در همان روز: تا ساعت ۱۲:۰۰
ساعات تحویل: ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
هزینه ارسال: ۱۰،۰۰۰ تومان
حداقل سفارش: ۲۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات


برخی از کیک های سفارشی مشتریان